Ładowanie akumulatorów a bezpieczeństwo.

Ładowanie akumulatorów a bezpieczeństwo

Bezpieczne ładowanie akumulatorów w branży przemysłowej, wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim chodzi o to, aby proces ten był realizowany w odrębnym pomieszczeniu. Wynika to z faktu tego, iż w trakcie ładowania akumulatorów, może dochodzić do różnorodnych zagrożeń. Przede wszystkim będą to zagrożenia pożarowe i wybuchowe, związane z nadmiernym nagromadzeniem się wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni. Może to mieć miejsce w przypadku uszkodzenia akumulatorów w procesie ładowania, co zdarza się stosunkowo rzadko, jednak może mieć miejsce.

Jak zapewnić bezpieczne ładowanie akumulatorów w przemyśle?

W tym przypadku, kwestią kluczową będzie wydzielenie odrębnego pomieszczenia do realizacji procesu ładowania akumulatorów. Dzięki temu, możliwe będzie utrzymanie pełnej kontroli nad przebiegiem tego procesu. Można będzie kontrolować ewentualnie pojawiające się zagrożenia. Jak już wspomnieliśmy, największym z nich, będzie wydzielający się w tym procesie wodór, który jest gazem łatwopalnym, zaś w połączeniu z powietrzem atmosferycznym, tworzy mieszanki silnie wybuchowe.

Nowoczesne, w pełni bezpieczne akumulatorownie wyposażone są w specjalne systemu detekcji wodoru. Pozwalają one na monitorowanie jego poziomu wewnątrz pomieszczenia a w razie wychwycenia nadmiernego, niebezpiecznego jego poziomu, umożliwiają podjęcie odpowiednich działań. Można będzie więc natychmiastowo podjąć działania mające na celu neutralizację zagrożenia wybuchowego poprzez rozpoczęcie wentylacji pomieszczenia, czy też odcięcie zasilania od prostowników. Takie podejście wymaga pewnych nakładów finansowych, jednakże gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawia, iż ładowanie akumulatorów nie stanowi większego zagrożenia na obiekcie.

Co powinno znaleźć się w akumulatorowni, aby ładowanie akumulatorów było w pełni bezpieczne?

Tak jak już powiedzieliśmy, przede wszystkim trzeba zadbać o sprawny system detekcji wodoru. Jest to jednakże tylko jeden z elementów, gwarantujących nam bezpieczne ładowanie akumulatorów. Niezbędne będzie więc wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni w następujące elementy:

  • Centrala alarmowa – która będzie kontrolować pracę instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, oraz alarmowej. W razie wychwycenia zagrożenia, będzie uruchamiać sygnalizację dźwiękową oraz wizualną w celu ostrzeżenia pracowników przed zagrożeniem.
  • System detekcji wodoru – który będzie przesyłać informacje o stężeniu wodoru do centrali alarmowej.
  • Instalacja elektryczna – zasilająca zarówno centralę alarmową, jak i prostowniki, odpowiedzialne za ładowanie akumulatorów.
  • Instalacja wentylacji mechanicznej – która będzie w razie zagrożenia zapewniać wymianę powietrza z otoczeniem, neutralizując zagrożenie pożarowe i wybuchowe wynikające z nadmiernego stężenia wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.
  • Wózki do akumulatorów – wyposażone w wannę ze stali kwasoodpornej, usprawniają proces załadunku i rozładunku akumulatorów z wózków jezdniowych do akumulatorowni i na odwrót.
  • Wózki serwisowe – zapewniające możliwość sprawnego uzupełniania płynów w akumulatorach, bez konieczności ich poruszania w akumulatorowni.

Podsumowanie.

Trzeba więc powiedzieć, iż bezpieczne ładowanie akumulatorów będzie wymagać sporych inwestycji. Jest to jednak absolutnie niezbędne, jeśli chcemy zniwelować wszystkie zagrożenia związane z tym procesem. W przypadku niedopełnienia wymogów w tym zakresie, ryzyko jest bardzo wysokie. W razie poważnej awarii w procesie ładowania, może dojść do zniszczenia mienia firmowego, a co gorzej, stanowi to także zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego też, zdecydowanie lepiej zadbać o bezpieczne ładowanie akumulatorów i ponieść z tego tytułu koszty, niż szukać w tej kwestii, jakichkolwiek oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *