Obowiązkowe OC rolników. Kto podlega? Jaką polisę wybrać?

Wykupienie odpowiednich polis ubezpieczeniowych dla wielu rolników będzie kwestią obowiązku. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, reguluje tego typu kwestie. W tym zakresie będzie ujęte obowiązkowe OC rolników, ubezpieczenie zabudowań, OC maszyn rolnych, czy też ubezpieczenie upraw. Ustawa precyzyjnie określa kto i na jakich zasadach podlega pod konkretne ubezpieczenia.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Przede wszystkim trzeba sobie tutaj wyszczególnić, którzy rolnicy będą podlegać pod ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych. Najważniejszą kwestią jest wielkość uprawianej ziemi. Jeśli będzie ona przekraczać 1 ha, to będzie to pierwsza przesłanka do podlegania pod ubezpieczenie. Drugą przesłanką jest kwestia płacenia podatku rolnego. Jeśli rolnik płaci go w całości lub nawet w części to spełnia drugą przesłankę. Spełnienie ich obydwu kwalifikuje rolnika do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Obowiązkowe OC rolników

Pierwszym i podstawowym ubezpieczeniem będzie tutaj obowiązkowe OC rolników. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdyby w trakcie prowadzenia gospodarstwa wyrządzona została szkoda osobom trzecim, ubezpieczenie będzie zapewniać wypłaty odszkodowań na ich rzecz. Nie trzeba będzie więc wyciągać niejednokrotnie dużych pieniędzy z własnej kieszeni. Jest to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych

Drugim wymaganym ubezpieczeń przy spełnieniu przesłanek o których mówiliśmy wcześniej jest ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Chodzi tutaj głównie o kwestię tego, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych, gospodarstwo nie zbankrutowało. W razie wystąpienia powodzi, gradobicia, czy innych kataklizmów, może dojść do poważnych uszkodzeń w zabudowaniach. Dzięki tej formie ubezpieczenia, rolnik będzie mógł pozyskać fundusze na naprawy i odbudowę zniszczeń. Dzięki temu, gospodarstw przetrwa nawet poważne wypadki.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, zarówno obowiązkowe OC rolników, jak i pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia będą tutaj przede wszystkim zabezpieczeń gospodarstw rolnych. W końcu mamy w pamięci pamiętną powódź z roku 1997, kiedy to większość gospodarstw zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. Większość nie miała także żadnego ubezpieczenia, a co za tym idzie, praktycznie były przeznaczone do likwidacji. Tutaj jednak rząd musiał sięgnąć do rezerw budżetowych i pieniądze wszystkich obywateli. Dlatego też powstały w tym przypadku obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, aby zapewnić bezpieczeństwo gospodarstw i nie musieć ich ratować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *