kolej w Cieszynie

Kolej w Cieszynie i dwa dworce

Dziewiętnasty wiek to czas intensywnego rozwoju kolejnictwa. Kolej w Cieszynie jako taka przyczyniła się do rozwoju miasta. Brak dostępu do sieci kolejowej skazywał miasto na co najmniej stagnację, czego dość dobrem przykładem może być Bytom. Włodarze tego miasta nie zgodzili się na fakt przejścia przez ich miasto linii kolejowej, co spowodowało ostatecznie przesunięcie ciężaru gospodarczego z tego starego miasta do nowych miejscowości które powstały przy trasie kolejowej tak jak Katowice, Chorzów czy Mysłowice.

Linia kolejowa dotarła tu w 1869 roku

Jeżeli chodzi o Cieszyn to linia kolejowa dotarła tu w 1869 roku. Podobnie jak w większości starych miast w tamtym okresie, dworzec kolejowy powstał na obrzeżach miasta, poza klasycznym centrum. Zresztą i tak z powodu kosztów budowy mostów nie opłacało by się tworzyć dworca po wschodniej części Olzy, skoro linia kolejowa i tak biegła z Bogumina do Trzyńca.
Tutaj jednak, jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, iż w tym samym okresie mieszkańcy Raciborza opłacili z własnej kasy wybudowanie dwóch mostów na linii kolejowej z Wrocławia do Bogumina byle tylko przebiegała ona przez Racibórz.

Dworzec powstał już dwa lata po wybudowaniu pierwszej linii kolejowej

W Cieszynie jednak miejsce powstania dworca nie było specjalnie oddalone od centrum i posiadało bardzo dobre połączenie z całym miastem. Budynek dworca powstała już dwa lata po wybudowaniu pierwszej linii kolejowej. Obecny kształt dworzec zawdzięcza budowie tak zwanej Kolei Miast Śląskich. Czyli połączeniu Cieszyna z Bielskiem. Obecnie dworzec ten znajduje się po czeskiej stronie Cieszyna. Natomiast dworzec po polskiej stronie to dawny przystanek wspomnianej wcześniej Linii Miast Śląskich. Który został rozbudowany po podziale miasta w 1228 roku. Kolej w Cieszynie jest bardzo ważna i warto poświecić trochę czasu by zobaczyć dworzec lub przejechać się pociągiem z polskiej części miasta do czeskiej lub na odwrót.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *